נגישות בכפות תמרים:

– חנית נכים

– שילוט והכוונה

– משטחי התראה

– כניסה נגישה

– שירותי נכים